Zasady BHP, które należy przestrzegać w pralniach szpitalnych

W pralniach szpitalnych nie tylko się pierze, ale w zakres usług pralniczych wchodzi również odkażanie i dezynfekcja i dotyczy to całego asortymentu czyli bielizny, koców, pościeli, ubrań roboczych, fartuchów lekarskich, ręczników, po prostu wszystkiego.

Ze względu na specyfikę prania  w pralniach szpitalnych, asortyment, który może być zabrudzony drobnoustrojami chorobotwórczymi w stopniu większym niż średni, musi być nie tylko prany inaczej i za pomocą trochę innych środków chemicznych i dezynfekujących, ale też muszą być ściśle przestrzegane procedury określone przez prawo. Dotyczy to nie tylko sposobu prania, czyli uwzględnianie tak zwanej bariery higienicznej, ale też wymagań jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na pralnię szpitalną.

Bariera higieniczna to nic innego jak czytelne oddzielenie strefy brudnej ( możliwość zakażenia) od strefy czystej (odkażonej). W pralni szpitalnej nie mogą pracować zwykłe pralnice, muszą to być pralnice z barierą higieniczną, czyli załadunek brudnej, skażonej bielizny odbywa się z innej strony, a wyładunek czystej i odkażonej z drugiej i nie ma połączenia pomiędzy tymi strefami. Bardzo często takie maszyny z pralnicze z barierą higieniczną są wbudowywane w ścianę, więc załadunek i wyładunek odbywa się też w całkiem innym pomieszczeniu.

Wymagania jakim powinny podlegać pomieszczenia pralni szpitalnej zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dni 27 IV 2000 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach opublikowane w Dzienniku Ustaw numer 40 w pozycji 469.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie prawnej pomieszczenia pralni szpitalnej powinny spełniać następujące warunki:

– ściany w pomieszczeniach narażonych na działanie wody, pary i substancji chemicznych powinny być pokryte specjalnym materiałem nienasiąkliwym i łatwym do czyszczenia, do wysokości co najmniej dwóch metrów

– pomieszczenia pralni powinny posiadać odpowiednią wentylację, chodzi nie tylko o wymianę powietrza poprzez szyby wentylacyjne, ale tez o zainstalowanie miejscowych wyciąg przy maszynach i urządzeniach pralniczych

– rury z zimną wodą należy odpowiednio zaizolować, jeśli przebiegają przez pomieszczenia o dużej wilgotności powietrza ( co najmniej 75 %)

– wszystkie rury doprowadzające media energetyczne do maszyn( woda, para wodna, gaz itp)  powinny być oznakowane odpowiednimi barwami

– rury, które doprowadzają do maszyn pralniczych gorącą wodę i parę muszą być odpowiednio zaizolowane. Zewnętrzna temperatura tych rur nie może przekraczać 55 stopni.

Zobacz również