Rodzaje pralni

Generalnie rozróżniamy dwa rodzaje prania- pranie na mokro i pranie na sucho. Z tego generalnego podziału wynika wprost podział na rodzaje pralni , czyli pralnię chemiczną i pralnię wodną.

W pralni chemicznej oferuje się pranie bez użycia wody.

Technologia prania na sucho wygląda w następujący sposób- odzież przeznaczoną do prania na sucho umieszcza się w bębnie agregatu chemicznego, czyli podstawowej maszyny przeznaczonej do tego rodzaju czyszczenia. Agregat jest hermetycznie zamykany na czas całego procesu czyszczenia, wszystkie etapy czyszczenia i destylacji odbywają się w warunkach hermetycznego odizolowania od otoczenia, dlatego między innymi tego typu maszyny mimo zastosowania bardzo toksycznych środków, uważane są za przyjazne środowisku i mają wszystkie potrzebne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Czynnikiem czyszczącym w tej technologii jest specjalny rozpuszczalnik organiczny, którym zalewana jest odzież w bębnie i który po prostu rozpuszcza brud. W zależności od zadanego maszynie programu, zalewanie może odbywać się nawet kilka razy, aż do uzyskania pożądanego efektu. Za każdym razem zużyty rozpuszczalnik jest poddawany destylacji celem oczyszczenia i na powrót trafia do bębna. Resztki i zużyty rozpuszczalnik trafia do specjalnego pojemnika, który co jakiś czas jest oddawany do utylizacji.

Do czyszczenia chemicznego przeznaczona jest odzież wykonana z tkanin, które podczas prania nie mogą mieć kontaktu z wodą, a więc chodzi o delikatne tkaniny naturalne, skórę, puch i prawie wszystkie tkaniny specjalistyczne ( posiadające jakieś specyficzne cechy takie jak na przykład „oddychające” ). Pralnie chemiczne kierują ofertę do klientów indywidualnych.

Drugim rodzajem pralni jest pralnia wodna. To klasyczna technologia prania za pomocą wody i jakiegoś środka piorącego, kiedyś było to mydło, a dziś jest to przeważnie detergent. Pranie odbywa się w różnego rodzaju pralnicach i polega na zalaniu  wsadu wodą o określonej temperaturze  z  dodatkiem  określonej ilości detergentu.  W dużym uproszczeniu można powiedzieć ,że pranie polega na ruchach bębna, potem płukaniu, wirowaniu i suszeniu. Pralnie wodne mają dziś charakter przemysłowy. Tego typu pralnie działają zazwyczaj na bardzo dużą skalę i obsługują tak zwanych klientów instytucjonalnych (szpitale, hotele, wojsko itp.).

Zobacz również