Wysokoobrotowe pralnico wirówki charakterystyka

Pralnico wirówki, czyli maszyny pralnicze do prania na mokro łączące w sobie funkcję prania oraz funkcję odsączania przez wirowanie, dzielą się na między innymi na pralnico wirówki niskoobrotowe i wysokoobrotowe. W przypadku tych pierwszych nie jest raczej konieczne montowanie ich do podłoża, z reguły mają one też gorsze amortyzowanie i mniejszą ładowność. Natomiast pralnico wirówki wysokoobrotowe, czyli ilość obrotów na minute przekracza czterysta z reguły muszą być kotwiczone do podłoża, gdyż drgania podczas pracy urządzenia przenoszą się na nie, mocno je obciążając, stąd bardzo ważne aby konstrukcja stropu pralni była dostatecznie mocna, aby te drgania wytrzymać.

Nowoczesne wysokoobrotowe pralnico wirówki mają nowatorskie rozwiązania amortyzatorów i ten nowoczesny system amortyzacji drgań powoduje, że tylko trzy procent drgań podczas pracy maszyny jest transmitowany do podłoża. Nawet w przypadku bardzo wysokich obrotów ( na przykład ponad osiemset pięćdziesiąt  tysięcy obrotów na minutę przy tak zwanej stałej oddzielenia powyżej trzystu) ten system amortyzacji jest w stanie tak skutecznie pochłonąć drgania, że pralnico wirówki nie muszą być kotwiczone do podłoża, a asortyment wyjęty z takiej pralnico wirówki nie musi być poddawany podsuszaniu ( tak często jest w przypadku starszego typu pralnico wirówek) tylko od razu może być poddany procesowi wykańczania. To oczywiście  bardzo skraca cały cykl prania na mokro, a przez to  zmniejsza zużycie energii, czasu pracy, czyli czyni powoduje, że cały ten proces technologiczny jest bardziej oszczędny i ekonomiczny.

Równie istotnym elementem konstrukcyjnym wysokoobrotowych pralnico wirówek co skuteczne amortyzowanie, jest podwójne łożyskowanie bębna. Takie rozwiązanie skutkuje możliwością płynnej zmiany obrotów pralnico wirówki, nawet przy ich bardzo wysokiej amplitudzie.

Praktycznie wszystkie dostępne na rynku wysokoobrotowe pralnico wirówki są sterowane elektronicznie za pomocą programowalnego sterownika, mają też tak zwany przetwornik częstotliwości, specjalnie wzmocnione, hermetyczne drzwi do bębna i nowoczesny termostat, który dostosowuje temperaturę do aktualnego etapu prania i wirowania. Konstrukcja bębna ( tak zwane podziurkowane żebra zbierające) umożliwia lepsze przemieszczanie się wsadu podczas pracy co skutkuje jego lepszym napowietrzeniem, a to z kolei podnosi jakość prania.

Wysokoobrotowe pralnico wirówki różnią się od siebie ładownością ( od 5- 180 kg wsadu) i stopniem zużycia energii podczas pracy.

Zobacz również