Mapa serwisu

  Jak przeprowadzać badania ankietowe

Zaproszenie do udziału w badaniu
Tworząc ankietę internetową powinniśmy zacząć od zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu, informując respondenta o celu przeprowadzanego badania oraz o instytucji przeprowadzającej badanie. Pierwsza strona jest bardzo ważna, bowiem od niej zależy czy przyciągnie respondenta, czy spowoduje, że zamknie on stronę z ankietą. Dlatego nie należy zamieszczać zbyt długich opisów, zaproszenie powinno być krótkie i zwięzłe. W treści zaproszenia wskazane jest podać orientacyjny czas potrzebny na wypełnienie ankiety. Dobrze jest zachęcić respondenta do badania grafiką występującą w nagłówku, która powinna nawiązywać do tematu badania, bądź w inny sposób zachęcać do wzięcia udziału w ankiecie. Należy stosować w ankiecie numerowanie stron lub procentowy pasek postępu, aby respondent był zorientowany jak długo badanie może potrwać.
Badania ankietowe - tworzenie ankiety
Przygotowanie pytań
Kluczowe znaczenia dla udanych badań ma konstrukcja zwięzłych i łatwych do zrozumienia pytań. Muszą być sformułowanie w taki sposób, by dostarczały precyzyjnych odpowiedzi. Nawet najstaranniej przygotowana ankieta nie powinna być za długa (kilka do kilkunastu pytań), czyli tak opracowana, aby wymagała od badającego zbyt wiele czasu i mogła go znużyć w trakcie wypełniania.

Oto zasady, którymi należy kierować się układając pytania ankietowe:

Jeśli wiemy, że badany temat będzie dotyczył tylko części respondentów, stosujmy pytania filtrujące. Przykładowo badając sposób dokonywania zakupów przez Internet, zapytajmy: "Czy dokonujesz zakupów przez Internet?" i respondentom, którzy odpowiedzą "Nie" zadajmy pytanie: "Dlaczego nie dokonujesz zakupów przez Internet?" a pozostałym respondentom zadajmy resztę szczegółowych pytań na temat zakupów. Takie podejście powoduje, że zebrane przez nas wyniki są bardziej miarodajne, gdyż respondenci nie związani z tematem badania zostali jedynie zapytani dlaczego nie dokonują zakupów, co daje nam dodatkowo ciekawą informację.

Pytania należy formułować tak prosto, jak tylko jest to możliwe. Należy zadbać, aby składnia pytania była krótka i jednoznaczna. Zagwarantujemy w ten sposób spójność danych i zwiększymy prawdopodobieństwo odpowiedzi na pytania oraz zaoszczędzimy czas respondentów potrzebny do zrozumienia treści.

Już na etapie projektowania ankiety należy zaplanować, w jaki sposób będziemy poddawać dane obróbce i które z wyników będziemy porównywać. Stosując skalę ocen trzymajmy się jednej skali w całym badaniu, łatwiej będzie nam porównywać wyniki z różnych pytań między sobą. Skala ocen powinna mieć równomierny zakres dla pozytywnych i negatywnych odpowiedzi, dobrze aby miała jeszcze odpowiedź neutralną.
Przykładowa skala ocen:
a) bardzo źle
b) źle
c) ani dobrze, ani źle
d) dobrze
e) bardzo dobrze

Naturalną cechą ludzi jest tendencja do unikania skrajnych wyborów. Ludzie zwykle wybierają środkowe pola. Stosujmy więc losową kolejność odpowiedzi aby uniknąć tej tendencji.

Należy zadawać jak najwięcej pytań zamkniętych, czyli takich na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, np.: "tak", "nie", "nie wiem".

Unikać zbyt wielu otwartych pytań. Zamknięte pytania są o wiele łatwiejsze do analizy niż pytania otwarte. Co nie znaczy, że pytań otwartych nie należy stosować. Respondent może mieć zupełnie inne zdanie na badany temat i pytania zamknięte nie dają mu możliwości w pełni się wypowiedzieć. Dlatego warto pod koniec ankiety pozostawić pole do zaprezentowania komentarzy, zaleceń lub sugestii.

Podając kilka możliwych odpowiedzi do wyboru, należy pamiętać, aby były one rozłączne. Błędem jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie w następujący sposób:
Pytanie: Ile masz lat?
Odpowiedź:
a) 0 - 16
b) 16 - 20
c) 20 - 25 itd.
Jeśli respondent będzie miał 20 lat, nie będzie wiedział czy wybrać odpowiedź b) czy c).

Na początku zadawać pytania łatwe, zachęcające do odpowiedzi, a dopiero w dalszej części ankiety pytania trudniejsze.

Nie należy pytać w jednym pytaniu o kilka spraw jednocześnie, stosujmy zasadę: jedno pytanie - jeden problem. Błędem jest np. zadanie pytania: "Jakie czasopisma czytasz najchętniej i gdzie je kupujesz?".

Zakończenie ankiety
Ankieta powinna kończyć się metryczką. Czyli podstawowymi informacjami na temat respondenta. Wiek, płeć, dochody, miejsce zamieszkania. Oczywiście to my decydujemy co powinno znaleźć się w metryczce. Pamiętajmy, że informacje o respondentach możemy potem wykorzystać planując kampanię reklamową. Inaczej będzie wyglądać kampania skierowana do młodych kobiet, a inaczej do emerytów. Ostatnia strona powinna zawierać podziękowanie za wypełnienie ankiety.
Jak przeprowadzić badania ankietowe
Najczęstsze błędy pojawiające się przy konstruowaniu kwestionariusza
  - fałszywe założenie znawstwa badanego tematu przez respondenta
  - pytania wzajemnie sprzeczne
  - pytania sugerujące odpowiedź
  - pytania niejednoznaczne
  - pytania niedostosowane np. kulturowo
  - niepełna skala odpowiedzi pytań zamkniętych
Ostatnia aktualizacja strony: 02.03.2009

Copyright © 2008 NET-ANKIETY, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.